PrevPrev NextNext
Home

Arktinen keskus

Lapin yliopiston Arktinen keskus on merkittävä arktisten kysymysten asiantuntijalaitos. Globaalimuutoksen tutkimusryhmän aiheita ovat ekologia ja ympäristön muutokset. Kestävän kehityksen ryhmä tutkii yhteiskuntien ja yhteisöjen sopeutumista muutoksiin. Pohjoisen ympäristö- ja vähemmistöoikeuden instituutti on erikoistunut ihmisoikeuksiin ja ympäristökysymyksiin.

Asiakas: Arktinen keskus
Yhteyshenkilö: Marjo Laukkanen
Vuosi: 2013 - 2014

www.arcticcentre.org

Barents Studies -sarjan kaksi ensimmäistä julkaisua olivat tieteellisiä. Taitolliset ratkaisut tekevät niistä hieman tavallista modernimpia ja luettavimpia. Julkaisujen visuaaliset ratkaisut jatkuivat värillisinä niiden pohjalta toteutettuun popularisoituun versioon.

Julkaisuihin pääset tutustumaan syvällisemmin täällä.